Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Το γραφείο μας GOLDEN TRAVEL προτείνει τη δυνατότητα υψηλής ποιότητας ταξιδιωτική ασφάλιση με την εγγύηση του ασφαλιστικού οργανισμού των LLOYD’S.

Ενδεικτικές καλύψεις

  • Έκτακτες Ιατρικές & Λοιπές Δαπάνες 6.000.000 €
  • Οδοντιατρικές δαπάνες 250€
  • Επίδομα νοσηλείας 25€ ανά ημέρα μέχρι 2.500€
  • Προσωπικό ατύχημα 32.000€
  • Καθυστερημένη αναχώρηση – Απώλεια Αναχώρησης 1.200€
  • Αποσκευές, Τιμαλφή, Γυαλιά ηλίου κλπ – 1.800€
  • Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήρια και έγγραφα – 900€
  • Προσωπική αστική ευθύνη – 2.500.000€
  • Νομικές Δαπάνες – 19.000€

*Ασφαλίζουμε τη συνολική αξία του ταξιδιού και σε περίπτωση ακύρωσης του, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί. Στη διαθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κεντρικό Γραφείο:

Αιγάλεω 8 , Πειραιάς
Τηλ.: 210 4061140
Υποκατάστημα:
Λ. Κηφισσίας 331
Τηλ.: 210 8002497